Блог Папоротнік 🌿

+380 (50) 353-33-24, +380 (63) 196-50-50 (Київ)

Чи є слоган об'єктом авторського права та як його захистити?

Чи є слоган об'єктом авторського права та як його захистити?

Використання слоганів є важливим інструментом популяризації товарів та послуг. Однак, розкручену фразу можуть спробувати використати любителі легкої наживи. Чинне законодавство передбачає можливість захисту порушених прав. Проте вибирати стратегію слід виходячи з конкретної ситуації.

Муки творчості

Слоган – це лаконічна фраза, яка добре запам'ятовується та виражає суть рекламного повідомлення. Такі фрази є продуктом творчості, вони є цінними для компанії. Тому виникають питання: чи є слоган одним із об'єктів інтелектуальної власності і чи можна його захистити?

Про це розповіла судовий експерт, патентний повірений, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Катерина Сопова на засіданні комітету Асоціації адвокатів України з інтелектуальної власності.

Таким чином, можливі 3 способи захисту слогану:

  • як об'єкта авторського права,
  • як торгової марки,
  • за допомогою законодавства про захист економічної конкуренції.

Однак далеко не завжди фраза може бути визнана об'єктом захисту, відповідно до того чи іншого закону. Як мінімум вона повинна містити ознаки такого об'єкта, наявність яких і доведеться доводити в суді.

Стаття 9 закону «Про авторське право та суміжні права» визначає, що частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір та охороняється відповідно до цього акта. Звідси випливає, що будь-яка закінчена фраза, яка може використовуватися самостійно, гіпотетично підпадає під охорону як об'єкт авторського права.

А ось, наприклад, у США законодавство чітко визначає протилежне: закон про авторське право не захищає імен, назв чи коротких фраз чи виразів.

За нашим законодавством, слоган може охоронятися як об'єкт авторського права, якщо фраза настільки оригінальна, що неймовірною є випадковість її збігу. Вираз повинен мати творчий характер, бути оригінальним та виражатися в об'єктивній формі.

Але проблема у тому, що, по-перше, складно довести творчий характер фрази. По-друге, ідеї не охороняються авторським правом. По-третє, слогани часто є загальними ідіомами, тому вільні для використання будь-ким. Надання монополії зрештою може паралізувати суспільство, а мета авторського права – заохочення творчості.

Суб'єктивний процес

Отже, що вважатиметься порушенням авторського права на слоган? Насамперед, слід врахувати, про що йдеться: збірка коротких фраз і виразів, використання для продажу товарів та послуг або охорону єдиної фрази із значного за обсягом твору.

Щоб зрозуміти, чи може використання схожого чи ідентичного слогана вважатись порушенням авторських прав, К.Сопова запропонувала відповісти на кілька запитань. Зокрема, чи достатньо творчого характеру для надання охорони одній фразі? Чи є слоган настільки оригінальним та як встановити цю оригінальність? Якщо фраза охороняється авторським правом, чи є запозичення значним, тощо. Якщо дві фрази не ідентичні, а лише схожі, то, можливо, це переробка, яка має творчий характер, а можливо, це пародія. І одну фразу незалежно одна від одної може вигадати кілька авторів.

Але найскладніше тут встановити оригінальність слогана, тому що, як зазначив експерт, «це досить суб'єктивний процес, в одному й тому ж самому творі можуть виникати різні думки». І фраза, яка містить загальні слова, не завжди варта того, щоб підпадати під охорону.

Загальне та відмінне

Слоган сприймається скоріш як рекламне звернення чи частина упаковки товару, ніж як позначення, що вказує на джерело походження. Втім, він має щось спільне із торговою маркою. Так, вони обидва є виразами, виконують інформативну та ідентифікаційно-розрізнювальну функцію й таке подібне.

Разом з тим вони мають мету: у слогана – спонукання споживача до придбання продукції, у торгової марки – індивідуалізація продукції або послуг окремої особи на ринку. Також є підстави говорити про різне призначення: слоган прямо спонукає до придбання товару, ТМ – побічно.

Якщо вибрана фраза не підпадає під захист авторським правом, її можна захистити як торгову марку.

За правилами Європейського Союзу слоган повинен сприйматися як засіб індивідуалізації джерела походження товару чи послуги, а не як просте рекламне звернення. В Україні, на жаль, цієї формули не застосовують.

У ЄС передбачено, що слоган не має бути:

  • оманливим або таким, що вводить в оману;
  • загальновживаним для товарів та послуг певного виду;
  • з термінами, необхідними для продажу та реалізації товарів;
  • описовим чи мати хвалебний характер.

Якщо вирази не мають розрізняючої здатності, вони можуть її придбати у процесі експлуатації. Наприклад, фраза "Я це люблю" не мала відмінного характеру, але отримала його в процесі використання і зараз асоціюється з мережею швидкого харчування. Також слоган не повинен бути схожим на раніше зареєстровану ТМ.

Реєструють майже все

В Україні вимоги до реєстрації слогана як торгової марки набагато простіші. Якщо задати у пошуку Укрпатенту словоформу «людям», він видасть багато зареєстрованих фраз, у тому числі «Добрим людям», «Добрим людям на добро» та інші. "Тобто у нас можна зареєструвати майже будь-який слоган як торгову марку", - зазначила К.Сопова.

Натомість у Євросоюзі підходи до цього досить виважені, і раніше такої можливості взагалі не передбачалося. Вважалося, що слоган – це просто рекламна фраза.

Наразі для реєстрації гасла в рахунок береться його роздільна здатність. Йдеться про те, що слоган являє собою гру слів, включає елементи інтриги чи сюрпризу, має певну оригінальність чи резонанс, викликає у свідомості відповідної громадськості когнітивний процес чи вимагає зусиль для тлумачення тощо.

Можна навести такі характеристики слогана виявлення його відмінності, як нестандартні синтаксичні структури, використання лінгвістичних і стилістичних прийомів: алітерації, метафори, рими, парадоксу тощо.

Недобросовісна конкуренція

Якщо фраза відповідає умовам охороноздатності як об'єкт авторського права чи торгова марка, правовласник може звернутися до закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». І з посиланням на ст.4 цього акта спробувати довести її неправомірне використання.

Порушенням може бути визнаний не лише плагіат. Антимонопольний комітет застосовує санкції до компаній, які використовують слогани, які вводять в оману. Відповідно до ст.15-1 закону порушенням є поширення, зокрема у рекламі, неповних, неточних, хибних відомостей.

ВЗокрема, часто хибними визнають фрази щодо лікарських засобів. Проте не лише. Наприклад, таким було визнано слоган «Найкраща мережа супермаркетів України 2011 року». АМК визнав, що незалежне онлайн-опитування, на яке посилалася компанія, не охоплювало значної кількості мереж, що працюють в Україні, вибірка опитаних була не репрезентативною тощо.

Потрібно напрацьовувати практику

ППідсумовуючи, К.Сопова зазначила, що, на її думку, слогани, як і назви творів, здебільшого не можуть охоронятись як об'єкти авторського права з урахуванням мінімального рівня їхнього творчого характеру.

У той же час слогани не завжди можуть бути зареєстровані як торгові марки через відсутність у них розрізнювальної здатності. Тому, переконана експерт, у всіх випадках найкращим способом захисту є саме захист від недобросовісної конкуренції.

Втім, очевидно, у кожному окремому випадку компанії слід аналізувати всі можливості захисту, виходячи з конкретної ситуації. Оскільки судова практика в Україні, яка стосується цього питання, не дуже широка, напевно, її доведеться створювати, наводячи свої аргументи та посилаючись на норми чинного законодавства.

Джерело: http://zib.com.ua